Prindi leht Sisukaart

Projekteerimine

Töövaldkonnad:

  • vee- ja kanalisatsioonitorustikud;
  • reoveepumplad;
  • reoveepuhastid;
  • vesiehitised (paisud, paisjärved, tiigid, truubid, väikesadamad, kaldakindlustused jmt);
  • maaparandusprojektid;
  • maastikukujundus ja vertikaalplaneerimine;
  • teed, platsid, parklad, haljasalad jmt.

 

Lähtume oma tegevuses põhimõttest - tellija peab saama tähtaegselt kvaliteetse projekti. Mida mõista kvaliteetse projekti all? Kvaliteetse projekti koostamine eeldab:

  • konkreetset ja kõigile osapooltele üheselt mõistetavat ülesande püstitamist;
  • vajalike seadusandlike aktide ja projekteerimisnormide tundmist;
  • võimalikult täpseid lähteandmeid (planeering, olemasolevate kommunikatsioonide asukohad, maaomand).

Hea projekt on arusaadav ja üheselt mõistetav kõigile, kes seda kasutavad, kuid tähtsaimaks peame projekti kompetentsust, otstarbekust, käepärasust ehitaja jaoks. Ettevõttes töötavad spetsialistid omavad tööks vajalikku kompetentsi ja kogemusi. Mitmel töötajal on töökogemus ehitusfirmas.

www.vestman.ee www.veetee.ee www.arutec.ee www.geoweb.ee www.neuron.ee